EMBETECH sp. z o.o. is realizing a project entitled:

Development of an innovative wireless communication platform for the Internet of Things applications

that is funded by the European Funds.

Project no RPMP.01.02.01-12-0261/19-00
The goal of the project is to develop innovative wireless communication software tailored to the needs of the Internet of Things applications, in particular industrial and professional automation systems.
Total project value: 1 308 588,75 PLN

Funding from European Funds: 917 536,29 PLN

Project span: 24 months from may 2020

Aim of the project

The aim of the project is to increase the innovativeness and competitiveness of EMBETECH sp. z o.o. by conducting R&D works aimed at developing product innovation. We are developing an innovative wireless communication platform for the Internet of Things application, which will be used by manufacturers of various devices and systems in Poland and Europe (B2B) operating on the markets of broadly understood professional and industrial automation.

Planned effects

As a result of the implementation of the project by EMBETECH sp. z o.o. – an SME company – new product innovations will be introduced to the company’s offer and to the market. An innovative wireless communication platform, intended for the Internet of Things application, which will be used by manufacturers of various devices and systems in Poland and Europe (B2B), operating on the markets of broadly understood professional and industrial automation.

EMBETECH Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

Opracowanie innowacyjnej platformy komunikacji bezprzewodowej przeznaczonej dla aplikacji Internetu Rzeczy

dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt nr RPMP.01.02.01-12-0261/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 1 308 588,75 PLN

Finansowanie projektu z UE: 917 536,29 PLN

Czas trwania projektu: 24 miesiące od maja 2020 r.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy EMBETECH sp. z o.o. przez przeprowadzenie prac B +R których celem jest opracowanie innowacji produktowej tj. opracowanie innowacyjnej platformy komunikacji bezprzewodowej, przeznaczonej dla aplikacji Internetu Rzeczy, z której będą korzystali producenci różnych urządzeń i systemów w Polsce i Europie (B2B), działający na rynkach szeroko pojętej automatyki profesjonalnej i przemysłowej.

Planowane efekty projektu

W wyniku realizacji projektu przez przedsiębiorstwo należące do sektora MŚP – firmę EMBETECH sp. z o.o do oferty firmy oraz na rynek wprowadzone będą innowacje produktowe tj. innowacyjnej platformy komunikacji bezprzewodowej, przeznaczonej dla aplikacji Internetu Rzeczy, z której będą korzystali producenci różnych urządzeń i systemów w Polsce i Europie (B2B), działających na rynkach szeroko pojętej automatyki profesjonalnej i przemysłowej.