EMBETECH sp. z o.o. is realising a project entitled:

Development of an innovative wireless communication platform for the Internet of Things applications

that is funded by the European Funds.

Project no RPMP.01.02.01-12-0261/19-00
The goal of the project is to develop innovative wireless communication software tailored to the needs of the Internet of Things applications, in particular industrial and professional automation systems.
Total project value: 1 308 588,75 PLN

Funding from European Funds: 917 536,29 PLN

Project span: 24 months from may 2020

Price inquiry

Title of the order:

Purchase of a network simulator software license for simulating wireless and wired telecommunications networks, enabling research and development work on communication protocols used in Internet of Things applications.

Download price inquiry no 1/2020 (PDF)

Zapytanie cenowe

Tytuł zamówienia:

Zakup licencji na oprogramowanie symulatora sieci do symulacji bezprzewodowych i przewodowych sieci telekomunikacyjnych, umożliwiających prace badawcze i rozwojowe nad protokołami komunikacyjnymi stosowanymi w aplikacjach Internetu Rzeczy.

Pobierz zapytanie cenowe nr 1/2020 (PDF)